Pepers overwinteren en lekkere witloof

Pepers overwinteren en lekkere witloof

De vorige jaren heb ik sommige pepers overwintert met wisselend succes. Dit jaar gaan we het opnieuw proberen maar met enkele aanpassingen. Via facebook kwam ik te weten dat het kort snoeien van de struik met een lamp en goede grond een succes zou moeten zijn. Daarom dat ik dit jaar luchtige grond, met niet zo veel voedsel in, maar met perliet voor een goede waterhuizing neem. Ik knip alle takken van de struik behalve 1 à 2 uiteinden voor de sapstroom. Vanaf de winter ga ik mijn kweekkast maken met verluchting en belichting maar later meer over. Moet nog eens bedenken hoe ik ze ga maken. Nu een paar foto’s:

Voor de snoei Na de snoei

Voor de anderen waar nog vruchten op staan doe ik al het blad eraf en de meeste vertakkingen. Van zodra 95% van de pepers rijp zijn doe ik hetzelfde zoals hierboven.

Aji Crystal NA Aji Crystal VOOR

VOOR

Daarnaast is onze eerste oogst witloof daar. Ik had 4 emmers geplant en binnengezet op 17 oktober. Voor het afdekken moet ik een andere oplossing zoeken met dozen die hoger staan want ze groeien allemaal scheef. De smaak veranderd niet maar ze vallen gemakkelijker uit mekaar. Een 4de emmer wist ik niet tijdig af te schermen van het licht en bij terugkeer van onze reis zag ik dat 1 emmer met witloof groen was. De volgende oogst zal wel goed komen.

Zoek de foute vriend :-) Witloof Doos met witloofGeef een reactie